Tòa nhà Milan Viet nam expo 2015

Mô tả thêm:

Dự án – Tòa nhà Milan Viet nam expo 2015
Quy mô – 150 m2  
Diện tích sàn xây dựng – 500m2
Vị trí – Khu triển lãm expo 2015 tại Milan / Italia
Tình trạng – Thi tuyển kiến trúc  
Khách hàng – Công ty tổ chức hội chợ thương mại VN