Thiết kế cảnh quan dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè

Mô tả thêm:

Dự án – Thiết kế cảnh quan dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè   
Quy mô –  khoảng 6 ha   
Diện tích sàn xây dựng – 1000m2 xây dựng tạm           
Vị trí – Quận 03, Phú Nhuận và Quận 01 , Tp.HCM  
Tình trạng – Thiết kế quy hoạch cảnh quan     
Khách hàng –  Công ty cổ phần môi trường xanh