Nhà làm việc 02A Trần Phú - Quy Nhơn

Mô tả thêm:

  Đơn vị tư vấn thiết kế : TNA

Chủ đầu tư : Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định
Quy mô : 6.8 ha
Địa điểm : Đường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Dịch vụ : Thiết kế  cảnh quan, kiến trúc nhà làm việc 02A Trần Phú 
Tình trạng : thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc