Khu trung tâm hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả thêm:

Dự án – Khu trung tâm hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Quy mô – 6 ha
Diện tích sàn xây dựng – 120,000m2
Vị trí – Khu đô thị mới An Vân Dương
Tình trạng – Thi thiết kế ý tưởng tổng thể
Khách hàng – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế