Khu du lịch Đức Việt

Mô tả thêm:

Tên dự án - Khu du lịch Đức Việt

Quy mô - 37 ha
Dịch vụ - Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Đia điểm - Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
Khách hàng - MIK Coperation