Dự án Công viên Quận Tân Phú

Mô tả thêm:

 Dự án : Công viên Quận Tân Phú 

Quy mô : 1ha 

Địa điểm : Công viên cây xanh trước Uỷ ban nhân dân Quận Tân Phú , Tp. Hồ Chí Minh

Dịch vụ : Thiết kế cải tạo cảnh quan công viên Quận Tân Phú

Khách hàng : Uỷ ban nhân dân Quận Tân Phú , thành phố Hồ Chí Minh