Đền tưởng niệm 10 liệt sỹ Khởi nghĩa Hòn Khoai

Mô tả thêm:

Dự án – Đền tưởng niệm 10 liệt sỹ Khởi nghĩa Hòn Khoai 
Quy mô – 2000m2  
Diện tích sàn xây dựng – 600m2    
Vị trí – Thành phố Cà Mau 
Tình trạng – Thi tuyển thiết kế ý tưởng quy hoạch, kiến trúc
Khách hàng – UBND Thành phố Cà Mau