Công trình thư viện cộng đồng Deagu Gosan

Mô tả thêm:

Dự án – Công trình thư viện cộng đồng Deagu Gosan
Quy mô – 5000 m2   
Diện tích sàn xây dựng – 8000 m2      
Vị trí – Tỉnh Deagu Gosan / Hàn Quốc
Tình trạng – Thi tuyển thiết kế ý tưởng quy hoạch, kiến trúc
Khách hàng –  AKC