Cải tạo phát triển không gian công cộng

Mô tả thêm:

Dự án – Cải tạo phát triển không gian công cộng
Quy mô – 20 ha  
Diện tích sàn xây dựng – 8000 m2
Vị trí – Bán đảo Sheng Si island 
Tình trạng – Thi thiết kế ý tưởng quy hoạch
Khách hàng – AIM / Architecture in Mission