6970 block / Urban design competition / Salt lake city Utah

Mô tả thêm:

Dự án – 69/70 Musemum  
Quy mô – 6 ha
Diện tích sàn xây dựng – 10,000 m2
Vị trí – Khu trung tâm thành phố Salt ake  
Tình trạng – Thi thiết kế ý tưởng kiến trúc, quy hoạch  
Khách hàng – Utah committee